HOME  |  Projecten  |  JOGG Ermelo

JOGG Ermelo

De gemeente Ermelo wil een samenleving waarin een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren de normaalste zaak van de wereld is. Daarom is Ermelo aangesloten bij het landelijke Jongeren-Op-Gezond-Gewicht programma, kortweg JOGG genoemd. Er zijn inmiddels 137 JOGG gemeenten in Nederland. Zij werken aan het gezonder maken van de leefomgeving van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-19 jaar. De JOGG-gemeenten helpen elkaar, wisselen kennis en ervaring uit en versterken elkaar. JOGG Ermelo maakt deel uit van JOGG Noord-Veluwe.

Uit onderzoek blijkt dat slechts 40% van de kinderen van 0-12 jaar dagelijks groente eet en 48% dagelijks fruit. Bij jongeren van 13-19 jaar zijn de cijfers nog lager, 38% eet dagelijks groente en 31% dagelijks fruit. JOGG Ermelo wil daar verandering in brengen. Zij geeft voorlichting aan kinderen, ouders en anderen in de leefomgeving van kinderen en jongeren. Daarnaast organiseert JOGG leuke en sportieve activiteiten waarbij gezond eten, water drinken en bewegen centraal staat. JOGG probeert zo de gezonde keuze een makkelijke keuze te laten zijn.

JOGG Ermelo is een lokale aanpak gericht op een gezonde leefstijl en de aanpak van overgewicht bij kinderen en jongeren (0-19 jaar). Zij werkt zo veel mogelijk samen met lokale organisaties die dichtbij de leefwereld van kinderen staan, zoals peuterspeelzalen, scholen en sportverenigingen.

Wilt u ook bijdragen aan een gezonde omgeving, zodat gezond eten en meer bewegen in Ermelo de normaalste zaak van de wereld wordt? Neem dan contact op met Marjo de Groot, JOGG regisseur van Ermelo via m.degroot@interactie-ermelo.nl of 06 324 53 540.


Het team

Het JOGG team werkt doorlopend aan het gezonder maken van de leefomgeving van jongeren. Ze stimuleren een actieve en gezonde leefstijl bij kinderen.

Lees meer over het team


Gezonde voeding

JOGG Ermelo stimuleert het eten van groente en fruit’. Dit doen zij met verschillende campagnes, leuke acties en voorlichting.

Lees meer over de campagnes


Water drinken

Kinderen vinden water lekker. Maar een fris zoet drankje is ook best verleidelijk. De DrinkWater campagne stimuleert het drinken van water. 

Lees meer over water drinken


Contact

Neem voor vragen of meer informatie contact op met JOGG-regisseur Marjo de Groot via m.degroot@interactie-ermelo.nl of 06 324 53 540.

Beweging

Bewegen kan altijd en overal! Voldoende beweging  is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Kinderen worden bewust gemaakt van de keuzes. 

Lees meer over beweging