HOME  |  Projecten  |  Instrumenten omgevingsvisie

Instrumenten omgevingsvisie

De Omgevingswet vraagt alle gemeenten en provincies om een:

  • Omgevingsvisie
  • Omgevingsplan
  • Omgevingsprogramma’s
  • Omgevingsvergunningen

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat hoe Ermelo zich verder kan ontwikkelen.

Omgevingsplan

Behalve een omgevingsvisie, maakt elke gemeente ook een omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen. Veel van onze verordeningen gaan op in het omgevingsplan, met een groot deel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bij het opstellen van het omgevingsplan bekijken we of we nog steeds alle regels van dit moment willen opnemen.

Omgevingsprogramma’s

De gemeente kan het beleid voor de leefomgeving uit de omgevingsvisie verder uitwerken in programma’s. Programma’s hebben de maatregelen die we als gemeente nemen om de visie ook echt uit te kunnen voeren. Programma’s hebben soms ook een speciaal onderwerp, zoals wonen of mobiliteit. Maar ze kunnen ook gericht zijn op de ontwikkeling van een bepaald gebied.  

Omgevingsvergunning

Ermelo wil aangevraagde omgevingsvergunningen voor activiteiten binnen 8 weken verlenen.