HOME  |  Projecten  |  Herinrichting Westflank

Herinrichting Westflank

De Oude Nijkerkerweg, de Arendlaan en de Volenbeekweg vormen samen de Westflank. De oude Telgterweg hoort hier dus niet bij. Dit is een apart project. De inrichting van de Oude Nijkerkerweg, de Arendlaan en de Volenbeekweg voldoet nu niet meer aan de hiervoor geldende richtlijnen. Zo zijn er geen aparte paden voor fietsverkeer en voetgangers. De weg en de bermen zijn op verschillende plaatsen erg smal. Dit leidt tot verkeersonveilige situaties voor het fietsverkeer en klachten van omwonenden over de leefbaarheid langs deze wegen.

Duurzaam veilig

Het is daarom nodig de wegen aan te passen. Doel van de aanpassingen op de Westflank is dat de weggebruikers op een duurzaam veilige manier gebruik kunnen maken van de wegen. De kans op ongelukken moet minimaal zijn. Daarnaast is het doel de wegen zo in te richten dat de leefbaarheid voor de omwonenden verbetert. Een herziening van oude bestemmingsplannen was hiervoor noodzakelijk. Het bestemmingsplan Westflank is in oktober 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.

Aankopen

De gemeente Ermelo heeft grond op het bosperceel langs de Oude Nijkerkerweg aangekocht (vanaf de Horsterweg) en grond bij het kruispunt Oude Nijkerkerweg en Telgterweg. Door dit gebied wordt tot ongeveer de bocht met de Lange Haeg een nieuwe weg aangelegd. De oude weg krijgt  de functie van een parallelweg voor de aanwonenden. Er  wordt ook een rotonde aangelegd bij het kruispunt Oude Nijkerkerweg, Telgterweg, Oude Telgterweg en Arendlaan. Verder is een afspraak gemaakt met de Westerkerk, aan de Oude Nijkerkerweg. Op deze plek wordt de weg verlegd waardoor meer parkeermogelijkheid ontstaat voor de kerk.

Veilige fietsvoorzieningen

Bij de aanleg van fietspaden gaat de gemeente ook uit van de werkwijze Duurzaam veilig. Fietsers en auto’s worden gescheiden door aparte fietspaden. Voor de aanleg van de weg wordt geluidreducerend asfalt gebruikt. Ook worden veilige oversteekpunten voor fietsers gemaakt.  Vanaf de Horsterweg tot aan de Telgterweg is al een fietspad aangelegd. Deze wordt in dezelfde breedte doorgetrokken tot aan de Oude Telgterweg langs de Oude Nijkerkerweg, Arendlaan en  Volenbeekweg.