HOME  |  Projecten  |  Herinrichting Markt

Herinrichting Markt

De gemeente Ermelo werkt al enige tijd aan het opwaarderen van het centrum. Onderdeel daarvan is project Markt. Ook de verbetering van de Stationsstraat, het Raadhuisplein en de ruimte die is geboden aan de renovatie van de HEMA maakten daar deel van uit. De herinrichting van de Markt bestaat uit uitbreiding van bestaande supermarkten, het vernieuwen en realiseren van meer parkeerplekken op de Markt èn een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte.

Locatie

Het opnieuw in te richten gebied ligt naast het gemeentehuis tussen de Stationsstraat, de Burgemeester Langmanstraat en de Chevallierlaan. Dit gebied wordt dusdanig aangepast dat er een beter evenwicht in het totale centrum ontstaat. Hierbij wordt het voor winkelend publiek aantrekkelijk gemaakt om een rondje te lopen via de Stationsstraat, het Raadhuisplein en de Burgemeester Langmanstraat.

Uitbreiding winkelruimte

In het project is uitbreiding van winkelruimte, met name voor supermarkten, opgenomen. De winkelruimte van de Aldi wordt zowel aan de zijkant als aan de achterkant vergroot. Daardoor verdwijnt de parkeerplaats tussen Aldi en ING. Dit wordt een voetgangerszone vanaf de Stationsstraat naar de Burgemeester Langmanstraat en sluit vanaf daar aan op het Raadhuisplein. Ook het gebouw waar supermarkt PLUS gehuisvest is, wordt flink uitgebreid.

Parkeren

Door uitbreiding van de winkelruimte verdwijnen er parkeerplaatsen. Maar door de winkeluitbreiding neemt de  parkeerbehoefte toe. Daarom worden er in de nieuwe situatie fors meer parkeerplaatsen gerealiseerd. Ook is er aandacht voor het parkeren van fietsen.

Aandacht voor groen en duurzaamheid

Bij de nieuwe inrichting van de Markt is er voldoende aandacht voor groen, het behoud van waardevolle en monumentale bomen en de gevolgen van klimaatverandering. Zo komt er ruimte voor waterberging om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen. Met deze plannen en projecten werkt de gemeente aan een sterk en economisch vitaal kernwinkelgebied, waarbij duurzaamheid en aandacht voor groen voorop staan.