HOME  |  Projecten  |  Groenvisie Ermelo

Groenvisie Ermelo


De groenvisie beschrijft hoe er de komende 10 jaar wordt omgegaan met alle vormen van groen in de gemeente. De groenvisie is tot stand gekomen samen met inwoners, organisatie, experts en raadsleden. Hierdoor konden veel belangrijke onderwerpen worden meegenomen. 

De groenvisie maakt onderscheidt in groen uit de groenstructuur inclusief de waardevolle bomen en het leefomgevingsgroen. 

Het groen uit de groenstructuur bestaat uit hoofd- en nevenstructuren, waardevolle bomen en beeldbepalend particulier groen. Dit groen is op kaart gezet. Dit groen is de drager van de groene identiteit van het dorp Ermelo en wordt beschermd vanuit het principe "nee, behalve". U kunt bijvoorbeeld denken aan groen dat beeldbepalend is voor het dorp of groen met een cultuurhistorische betekenis. Hier wordt alleen iets mee gedaan als dit strikt noodzakelijk is.
Met het leefomgevingsgroen wordt minder streng omgegaan. Een boom kan bijvoorbeeld gekapt of verplant worden, behalve als buren of belanghebbenden goede redenen hebben om dit te voorkomen. Dan spreken we over "ja, behalve".

De groenvisie biedt ook kaders in de vorm van ambities en wettelijke taken, geeft richting aan het groenbewust handelen bij ruimtelijke ontwikkelingen en is uitgangspunt voor het beheer van het groen van de gemeente. 

De Raad stelde de Groenvisie in december 2017 vast.

Klik hier om de Groenvisie te downloaden

Zie ook: