HOME  |  Projecten  |  Fietsvoorziening Speuld

Fietsvoorziening Speuld

De route Garderenseweg richting N302 is een belangrijke fietsroute. Deze wordt ook door veel schoolgaande kinderen gebruikt. Daarom komt er een fietspad voor een betere en veiligere situatie voor fietsers.

Aanleg fietsvoorziening Speuld

In 2013 heeft de gemeenteraad het Fietsplan Kwaliteit fietsvoorziening Ermelo vastgesteld. In dit plan is de positie van de fiets onderzocht. Hierin was specifieke aandacht voor het fietsnetwerk, de kwaliteitseisen voor fietsvoorzieningen en locaties die op dat moment ontoereikend waren.

Lees meer over de aanleg

Procedure en planning

Momenteel bereiden we het projectplan voor waarin we het proces en het participatietraject beschrijven. We hopen deze na de zomer te kunnen voorleggen aan het college.

Meer informatie over de procedure en planning

Downloads en links

Alle handige downloads en link zijn hieronder overzichtelijk bij elkaar gezet.