HOME  |  Projecten  |  Ermelo aardgasvrij

Ermelo aardgasvrij

Veel woningen in Nederland worden nog verwarmd met aardgas. Maar de gaskraan wordt in de toekomst dichtgedraaid. De overheid heeft in het Klimaatakkoord bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Daarom gaan we op zoek naar andere manieren om ons huis en tapwater te verwarmen en om te koken. Ook in Ermelo. Dit gaat niet van de één op de andere dag, maar stap voor stap gaan we samen op weg naar een aardgasvrij Ermelo.

We zijn al begonnen

We beginnen niet bij nul. De afgelopen jaren zijn we al gestart met de eerste initiatieven voor aardgasvrije woningen. Nieuwbouwwoningen worden gebouwd zonder aansluiting op het aardgasnet. En natuurlijk zijn we in de Wijk van de Toekomst in Ermelo West samen met bewoners aan het onderzoeken hoe we daar stapsgewijs van het aardgas afkunnen. De ervaringen die we hier op doen nemen we mee naar andere wijken in Ermelo

Wanneer gaat mijn wijk van het aardgas af?

Op deze vraag hebben we nog geen antwoord. De gemeente is samen met lokale partners aan het onderzoeken wat de meest kansrijke mogelijkheden per wijk zijn. De uitkomsten leggen we vast in een ‘warmtevisie’. Deze warmtevisie geeft meer duidelijkheid over de wijze waarop we in de komende jaren van aardgas overschakelen naar duurzame warmte. Op 30 september was er een bewonersavond. Zo'n 45 mensen werden geïnformeerd over de nog op te stellen warmtevisie. Ook gaven zij gaven input die we hebben meegenomen in de warmtevisie.

Informatiebijeenkomst maandag 24 februari 2020

De warmtevisie is nu bijna klaar. Voordat we de visie afronden en voorleggen aan het college organiseerden we een informatiebijeenkomst voor alle inwoners van Ermelo. Op de avond gaven we informatie over de warmtevisie, kanswijken en de wijkgerichte aanpak. We vertelden wat de goedkoopste warmteoplossingen zijn voor Ermelo en in welke wijken we gaan starten. In de zaal leefden nog veel vragen en zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid. In de wijkaanpak gaan we hier samen met de bewoners zorgvuldig naar kijken. Ook was er veel expertise in de zaal op het gebied van alternatieve verwarmingsmogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen. Expertise die we ook graag benutten in de wijkaanpak. De presentaties van de avond kun je onderaan deze pagina downloaden. Zodra de visie is vastgesteld door het college en gemeenteraad gaan we in de kanswijken aan de slag.

Wat kun je nu al doen?

Wil je nu al aan de slag? Wij raden je aan om even te wachten met het aardgasvrij maken van je woning. Totdat we meer inzicht hebben in de mogelijke alternatieven. Wel kun je alvast beginnen met het isoleren van je woning. Hoe minder warmte je verliest, hoe minder energie er nodig is om je huis te verwarmen. Voor al je vragen over energiebesparing en duurzame energie kun je terecht bij het duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam.

Als je alles wilt weten over wonen zonder aardgas, kijk dan eens op www.hierverwarmt.nl.