HOME  |  Projecten  |  Duurzaam nieuws  |  Wijk van de toekomst een jaar bezig

Wijk van de toekomst een jaar bezig (21-02-2019)

Dit item is verlopen op 21-02-2020.

De gemeente Ermelo is Inmiddels bijna een jaar bezig met de Wijk van de Toekomst; de eerste wijk in de gemeente waar we ons samen met een werkgroep van geïnteresseerde bewoners van wijk West op verschillende mogelijke alternatieven voor aardgas oriënteren.

We vergelijken de technieken aan de hand van het gezamenlijke programma van eisen. Allerlei technieken komen langs, van elektrische vloerverwarming tot en met verwarming door de zon met warmteopslag in een vat in huis of een grotere opslag voor een aantal woningen. Ook de mate van isoleren én ventileren komen in de werkgroep voorbij.

Binnenkort gaan we met de werkgroep op excursie. We zullen dan verschillende technieken gaan bekijken en in gesprek gaan met mensen die deze technieken al hebben toegepast in hun huis. Ook nodigen we in een expertsessie een aantal deskundigen uit die kritisch met ons mee kunnen denken. Alle verzamelde informatie verwerken we in een concept wijkwarmteplan. Hierin staan de bevindingen en conclusies van de werkgroep, maar mogelijk ook dingen waar we nog geen antwoord op hebben en die we verder moeten onderzoeken. We leggen dit concept graag aan alle bewoners van de wijk voor. Daarna werken we aan een definitief  wijkwarmteplan, waarin we aanbevelingen zullen doen voor de volgende stappen in de richting van het aardgasvrij maken van de Wijk van de Toekomst.