HOME  |  Projecten  |  Duurzaam nieuws  |  Op weg naar energieneutraal Ermelo

Op weg naar energieneutraal Ermelo (02-11-2015)

Een groot aantal bedrijven en de gemeente hebben onlangs met elkaar afgesproken samen op te trekken op het gebied van duurzaamheid. Een belangrijke stap op weg naar een energieneutraal Ermelo in 2030.

Ermelo heeft de ambitie om als samenleving in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal te wonen, te vervoeren, te werken en te recreëren. De gemeente voelt zich (mede)verantwoordelijk voor een duurzamer samenleving en heeft zowel in het collegeprogramma als in het ‘Programma Duurzaamheid 2016 - 2020’ deze ambitie vastgelegd. Natuurlijk is het realiseren van een dergelijke ambitie alleen mogelijk in samenwerking met de gehele Ermelose samenleving, zowel inwoners als (maatschappelijke) organisaties en bedrijven. Ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid.

Versnelling door samenwerking

Op 27 oktober zaten mensen van Ermelose bedrijven en de gemeente met elkaar aan tafel om ervaringen op het gebied van duurzaamheid uit te wisselen  en om elkaar te inspireren tot nieuwe activiteiten en haalbare doelen. In aanvulling op dat wat op dit moment al gebeurt op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Zo is onder meer gesproken over energieneutrale woning- en utiliteitsbouw, de mogelijkheden van een Ermelose energiecoöperatie, verminderen of juist hergebruik van afval, projecten met basisscholen rondom duurzaamheid. Wethouder Jan van Eijsden: ‘We hebben gezamenlijk een aantal inspanningen benoemd. We vinden deze activiteiten kansrijk om verder uit te werken. Het zou mooi zijn als deze bijdragen aan een versnelling  op weg naar een energieneutrale Ermelose samenleving. En de gemeente gebruikt de resultaten van deze bijeenkomst natuurlijk ook als input voor het gemeentelijke Programma Duurzaamheid.

Vervolgstappen bedrijfsleven en inwoners

Het bedrijfsleven en de gemeente hebben afgesproken verder samen op te blijven trekken; om te werken aan die projecten en inspanningen die bijdragen aan het realiseren van de doelen, van de Ermelose ambitie. In het nieuwe jaar gaan er ook bijeenkomsten komen met de  inwoners van Ermelo. Een duurzamer samenleving is immers alleen te realiseren als iedereen daar zijn of haar eigen ideeën en bijdragen aan levert. Ook de resultaten van deze samenwerking zijn input voor het gemeentelijke ‘Programma Duurzaamheid 2016 – 2020’.