HOME  |  Projecten  |  Duurzaam nieuws  |  Kansen voor een energieneutraal Kerkdennen

Kansen voor een energieneutraal Kerkdennen (02-07-2020)

Bedrijventerrein Kerkdennen lijkt zeer geschikt om duurzame energie op te wekken. Dat blijkt uit energiescans van bedrijfsgebouwen die zijn uitgevoerd door Energieke Regio. Verschillende ondernemers hebben van dit aanbod van gemeente Ermelo gebruik gemaakt en hebben een energiescan gedaan. De ondernemers van Kerkdennen kregen woensdag de resultaten gepresenteerd.

Een van de doelen van de energiescans is om de mogelijkheden voor het opwekken van groene energie in beeld te hebben. Deze scans zijn in een adviesgesprek bij 12 ondernemers ingevuld. Hieruit blijkt dat er veel kansen liggen om:

  • Het energielabel van bedrijven te verbeteren;
  • Zonnepanelen te plaatsen;
  • Maatregelen te nemen tegen hitteoverlast door klimaatverandering.

Energieke Regio heeft voor het onderzoek samengewerkt met Rabobank Randmeren. Het rapport met de resultaten voor alle bedrijfsgebouwen beschrijft onder andere dat er nog plaats is voor zo’n 14.000 zonnepanelen. Bedrijven kunnen daarmee elk jaar tot wel 60.000,00 euro besparen. Daarmee zou het hele bedrijventerrein energieneutraal kunnen worden.

Ook geven de resultaten inzicht in wat nodig is voor een toekomstbestendige energie-infrastructuur op Kerkdennen. Ondernemers van Kerkdennen gaan nu samen de mogelijkheden voor collectieve inkoop van energie, led verlichting en zonnepanelen onderzoeken. "We gaan er gewoon mee aan de slag", aldus een van de aanwezige ondernemers.