HOME  |  Projecten  |  Duurzaam nieuws  |  Concept Regionale Energie Strategie (RES) vastgesteld

Concept Regionale Energie Strategie (RES) vastgesteld (26-05-2020)

Het college van Ermelo stelt de Regionale Energiestrategie (RES) vast. In dit plan staat hoe de regio Noord-Veluwe de uitstoot van CO2 kleiner wil maken. Dit gebeurt door de opwek van zonne- en windenergie. Er zijn 30 RES-regio’s in Nederland die samen aan het landelijk Klimaatakkoord moeten voldoen.

Wat vind jij van de concept RES?

In het plan RES staan drie manieren van opwek van zonne- en windenergie. Deze zijn samen met veel betrokken partijen uit de regio gemaakt. In de zomer wordt ook aan inwoners en ondernemers van Ermelo gevraagd wat zij van de drie vormen vinden.

De definitieve RES moet op 1 juli 2021 klaar zijn

De gemeenteraad heeft tot oktober 2020 de tijd om het plan RES vast te stellen. Daarna gaat het naar het Nationaal Programma RES. De regio Noord-Veluwe werkt het plan RES verder uit naar een definitieve RES 1.0. Hierin verwerkt zij ook de reacties van de samenleving op het plan RES. De RES 1.0 moet op 1 juli 2021 klaar zijn.

Kijk voor meer informatie over de RES op www.ermelo.nl/energieopwekken.