HOME  |  Projecten  |  Duurzaam nieuws  |  College stelt plan aardgasvrij voor 2050 vast

College stelt plan aardgasvrij voor 2050 vast (09-06-2020)

Het college heeft het plan ‘Aardgasvrij voor 2050’ vastgesteld. In dat plan staat hoe we in Ermelo voor 2050 stap voor stap van het aardgas af gaan. We maakten dit plan samen met netbeheerder Liander, woningcorporatie UWOON en energiecoöperatie Veluwe-Energie. We vertelden de inwoners op twee informatieavonden over de plannen. Nu gaat de gemeenteraad naar het plan kijken.

Waarom gaan we op weg naar een aardgasvrij Ermelo?

Het kabinet besloot in 2018 om de gaswinning in Groningen uiterlijk in 2022 te stoppen. Ook heeft Nederland het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Elke gemeente moet daarom een plan maken waarin staat wanneer en hoe welke wijk aardgasvrij wordt.

Hoe gaan we op weg naar een aardgasvrij Ermelo?

We gaan wijk voor wijk en stap voor stap van het aardgas af. In de wijken die voor 2030 aan de beurt zijn, werken we samen met bewoners aan wijkuitvoeringsplannen. De ervaringen van de Wijk van de Toekomst nemen we hier natuurlijk in mee. Hier zijn we al twee jaar samen met bewoners aan het werk om de woningen aardgasvrij te maken. Meer informatie over het plan vind je op www.ermelo.nl/aardgasvrij.