HOME  |  Projecten  |  Drieërweg

Drieërweg

Huidig beeld

De Paalberg, de Driehoek en Fijn-Oord zijn al van oudsher aanwezig in dit gebied. Van latere datum dateren recreatiebedrijven aan weerszijden van de Drieërweg, ten zuidoosten van de kern van Ermelo. Anno 2016 zijn er 11 bedrijven gevestigd, op een totaal terreinoppervlak van 45 hectare. Dit zijn overwegend vrij grote kampeerbedrijven en combinaties van bungalowparken en campings. Het gebied kenmerkt zich door echte recreatie.

In dit gebied zijn er ook parken die verouderen en waarmee het minder goed gaat. Om te voorkomen dat ze verder achteruitgaan, moet in deze parken geïnvesteerd worden. Zodat ook deze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gewenste toeristische-recreatieve uitstraling van het gebied.

Het gebied Drieërweg is een prachtig gebied met bossen, heide en het omliggende buitengebied. Helaas dreigt wel in enkele delen verrommeling.

Gewenste toekomstige beeld

We willen in dit gebied zorgvuldig met de mooie omgeving omgaan en verrommeling tegen gaan. Uitgangspunt in de toekomstvisie is dat het recreatieve gebied rondom de Drieërweg zich zal blijven richten op de verblijfsrecreatie in de wisselende verhuur. De parken moeten zich flexibel en snel kunnen aanpassen aan de continu wisselende vraag van de consument. Dit vraagt om ondernemerschap en investeringen door de parken, en het stellen van de juiste kaders door de gemeente.
De gemeente onderzoekt of het mogelijk is ondernemers meer vrijheid te geven in het bepalen van de dichtheid en aantallen plekken op hun bedrijf. Bedrijven die een investeringsimpuls nodig hebben, blijven we stimuleren en helpen zoeken naar oplossingen. Hiervoor kijken we in eerste instantie of andere, goed lopende recreatiebedrijven voor deze impuls kunnen zorgen, bijvoorbeeld door samenwerking of overname.