HOME  |  Projecten  |  De weg naar de gewenste toekomst

De weg naar de gewenste toekomst

De toekomstvisie op de verblijfsrecreatie geeft weer hoe de sector er zo rond 2025 uit ziet in Ermelo.

De weg daar naar toe is nog lang en kent diverse mogelijkheden. Maatwerk is daarbij het toverwoord. De betekent dat eigenaren van parken en gemeente met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden. De toekomstvisie geeft daarbij in grote lijnen twee richtingen aan:

Het ontwikkelperspectief: ruimte voor groei
Het transformatieperspectief: ruimte voor functiewijziging.

Ontwikkelen

De gemeente Ermelo wil vakantieparken die willen vernieuwen ook ruimte bieden om uit te breiden. Uiteraard wel onder voorwaarden. Vernieuwing en uitbreiding zullen vaak hand in hand gaan omdat consumenten meer ruimte, comfort en privacy wensen. En de ondernemer zal in zijn vernieuwingsplannen daarop willen inspelen. Ook omdat fysieke uitbreiding vaak nodig is om de omzet en het investeringsvermogen op peil te houden.

Transformeren

Transformeren betekent het omvormen van parken naar een andere bestemming en/of het saneren van parken. Er zijn twee categorie├źn parken waar dit betrekking op heeft:

  • Parken die onder druk staan vanwege het beperkte aanbod en/of de ruimtelijke kwaliteit
  • Parken waarvan de bungalows/chalets bijna allemaal zijn verkocht aan particulieren en die niet meer worden verhuurd aan toeristen en recreanten.

Economische potentie, ruimtelijke kwaliteit, openbare orde en veiligheid

Het belangrijkste uitgangspunt is dat terreinen die bestemd zijn voor verblijfsrecreatie daar ook weer daadwerkelijk voor gebruikt gaan worden. In overleg met de eigenaar, eventuele andere exploitanten en de gemeente wordt bekeken of dit mogelijk is. Pas als blijkt dat de verblijfsrecreatie geen optie meer is, kan transformatie in beeld komen. Terreinen die kansrijk zijn zullen eerder voor het ontwikkelperspectief in aanmerking komen. De keuze voor ontwikkelen of transformeren wordt per park gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van de gebiedsvisie en de economische potentie, de ruimtelijke kwaliteit en aspecten die te maken hebben met openbare orde en veiligheid. Kortom, maatwerk!