HOME  |  Projecten  |  Actueel nieuws Westflank  |  Vertraging Westflank

Vertraging Westflank (09-11-2017)

Dit item is verlopen op 09-02-2018.

De aanleg van de Westflank loopt helaas vertraging op. Er is aanvullend archeologisch onderzoek nodig ter hoogte van het kruispunt Oude Nijkerkerweg - Telgterweg - Arendlaan. Uit vooronderzoek blijkt dat er een grote kans bestaat op archeologische vondsten. Wij willen hier zorgvuldig mee omgaan, maar betreuren de vertraging. “Dit is zeker een tegenvaller”, zo zegt wethouder Jan van Eijsden. “Gelukkig kunnen we met aannemer Roelofs de verloren tijd goed benutten door het kruispunt Hamburgerweg – Dirk Staalweg – Paul Krugerweg aan te pakken.”

Kruispunt Hamburgerweg – Dirk Staalweg – Paul Krugerweg 

Als de werkzaamheden op de Westflank stilliggen, legt Roelofs in drie weken een ‘voorrangspleintje’ aan op het kruispunt. Het voorrangspleintje kwam na uitvoerig onderzoek als beste variant uit de bus. Het verbetert de verkeersafwikkeling  en verkeersveiligheid waardoor fietsers op de Hamburgerweg  veilig kunnen oversteken. De werkzaamheden worden van 20 november tot 8 december 2017 uitgevoerd.  Om verkeersopstoppingen  te voorkomen is tijdens deze periode het nieuwe gedeelte van het noordelijk deel van de Westflank (Oude Nijkerkerweg) open voor verkeer.

Inloopavond

Het ontwerp van het voorrangspleintje kunt u bekijken tijdens de inloopavond op 9 november in de Dialoog. Vanaf 17.00 – 20.00 uur lichten medewerkers van de gemeente  en Roelofs de werkzaamheden en de planning toe.

Planning Westflank

De werkzaamheden aan de Westflank starten weer op maandag 8 januari 2018. De gemeente kiest ervoor om in de maand december, met de kerstvakantie in het vooruitzicht, het kruispunt Oude Nijkerkerweg – Telgterweg – Arendlaan niet open te breken. Dat zorgt tijdens Kerst en de jaarwisseling alleen maar voor onnodige overlast. De planning en fasering van de aanleg van de Westflank schuiven daardoor een aantal weken op. 

Klik op onderstaande links voor de planning van beide projecten en bijhorende omleidingsroutes. Meer informatie over de projecten is te vinden op www.ermelo.nl/projecten.