HOME  |  Projecten  |  Actueel nieuws Strand Horst  |  Wat extra tijd voor Strand Horst

Wat extra tijd voor Strand Horst (16-06-2020)

Onlangs heeft de gemeente Ermelo een paar maanden uitstel aangevraagd bij de Raad van State voor de behandeling van het bestemmingsplan Strand Horst.

Dit om te zorgen dat de procedure goed doorlopen kan worden en het bestemmingsplan zo snel mogelijk na behandeling onherroepelijk kan worden. Uitstel om geen nog grotere vertraging op te lopen! Dat klinkt wat tegenstrijdig maar we leggen het graag uit.

Waarom hebben we deze extra tijd nodig?

Nadat het bestemmingsplan in juli vorig jaar door de gemeenteraad werd vastgesteld, was het nog mogelijk om beroep  in te stellen. Dat hebben meerdere mensen/partijen gedaan. Inhoudelijk zijn de beroepsschriften door een jurist beoordeeld en daaruit blijkt dat het bestemmingsplan op een aantal onderwerpen nog moet worden aangevuld, verduidelijkt of worden gewijzigd. Zouden we dit niet doen, dan wordt het bestemmingsplan afgekeurd en zijn we terug bij af, waarbij we ver in de tijd worden teruggeworpen.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Nadat de aanvullingen en wijzigingen zijn doorgevoerd kan de gemeenteraad een zogenaamd ‘wijzigingsbesluit’ nemen. Wethouder Hans de Haan: “Door pro-actief je oorspronkelijke besluit te herstellen, voorkom je achteraf een hoop werk. Echter, ook dit proactieve herstelwerk kost wat tijd, tijd die we nu gekregen hebben van de Raad van State. De Raad van State heeft ons aangegeven dat uiterlijk 1 december a.s. het aangepaste bestemmingsplan moet zijn goedgekeurd door de raad. Na goedkeuring door de Raad van State kan het dan onherroepelijk worden.”