HOME  |  Projecten  |  Actueel nieuws Strand Horst  |  Ontwikkelingen recreatiegebied Strand Horst

Ontwikkelingen recreatiegebied Strand Horst (20-02-2017)

In het vastgestelde Masterplan Strand Horst staat een ware metamorfose van het recreatiegebied strand Horst beschreven waaronder vernieuwingen op het gebied van natuur, dag- en waterrecreatie, horeca en logies. Er is nu verder gewerkt aan het concept-beeldkwaliteitsplan om impuls aan de kwaliteit van het gebied te geven. Dit beeldkwaliteitsplan kan als inspiratiebron worden gebruikt bij het verder invullen van de gewenste ontwikkelingen en bouwplannen in het gebied Strand Horst.

Studie zoekzone positionering evenementenhal

In het masterplan is ook de mogelijkheid gegeven voor een evenementenhal voor het houden van congressen, evenementen en dagrecreatie. Om een keuze te maken welke locatie hiervoor het meest geschikt is heeft de gemeente een onderzoek uit laten voeren.
Uit vier mogelijke scenario’s is uiteindelijk de aangegeven positie in de ontwikkellocatie als beste naar voren gekomen.

Visualisatie

Om de mogelijke toekomstige ontwikkelingen op Strand Horst beter te kunnen verbeelden, is er een visualisatie gemaakt. Bekijk hier de impressie.

De studie zoekzone positionering evenementenhal en het concept beeldkwaliteitsplan Strand Horst zijn opiniërend besproken in de raadscommissie Infrastructuur en Ruimte. Na besluitvorming door het college wordt het beeldkwaliteitsplan tegelijkertijd met het bestemmingsplan officieel vrijgegeven voor inspraak. Dit zal naar verwachting voor de zomer van 2017 gebeuren. U kun het concept-beeldkwaliteitsplan alvast inzien in de openbare vergaderstukken van de raadscommissie van 7 februari (zie agendapunt 5).