HOME  |  Projecten  |  Actueel nieuws Strand Horst  |  Onderzoeksrapport Strand Horst 2017-2018

Onderzoeksrapport Strand Horst 2017-2018 (05-06-2018)

Acht studenten van de Aeres Hogeschool in Almere hebben een plan voor Ermelose gedeelte van het Groene Kruispunt op Strand Horst opgesteld. Zij deden dat in opdracht van Natuur en Milieu Platform Ermelo & KNNV. Het is een groot gebied langs de A28 dat grenst aan de gemeente Putten.

Wat is het Groene Kruispunt?

Het Groene Kruispunt is een van de plannen uit het Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR) dat  wordt uitgevoerd door de Coöperatie Gastvrije Randmeren. Het plan is een ecologische verbindingszone van de Veluwe naar Flevoland te realiseren. Het  gedeelte in Flevoland is gereed. Hier zijn o.a. twee natuureilanden in het Nuldernauw aangelegd. Het Gelderse deel van het Groene Kruispunt moet nog worden gerealiseerd.  

Wat kunnen we met dit prachtige plan?

Het is een prachtig plan geworden. De studenten hebben veel relevante gegevens verzameld. Het plan kan het het zuidelijk gedeelte van Strand Horst flink opwaarderen en veel meerwaarde creëren op het gebied van natuur, recreatie, educatie, enz.. Deze onderwerpen hebben een goede plaats gekregen in het plan. Ook de financiën zijn niet vergeten. Het prachtige plan van de studenten kan dan goed gebruikt worden in de verdere planvorming van het Groene Kruispunt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het gebied grenst aan Natura 2000 Veluwerandmeren en dat bij de uitwerking nader gekeken moet worden of alles haalbaar is. 

Frisse blik en goede samenwerking 

De studenten hebben met een frisse blik tegen de opgave aan gekeken. Zij hebben veel energie gestoken in het opstellen van het plan. Zo is met veel partijen gesproken en de input van deze partijen is gebruikt bij het opstellen van het plan. Zo is in samenwerking tussen verschillende partijen een prachtig plan ontstaan.

Werk met werk maken

De studenten hebben slimme oplossing bedacht door "werk met werk te maken". Zo kan bijv. de grond die vrij komt bij het graven van poelen gebruikt worden voor een geluidswal langs de A28 waardoor het Groen Kruispunt een stuk stiller wordt, geen grond hoeft te worden afgevoerd. Mogelijk kan de geluidswal ook gebruikt worden als wand voor nestelde oeverzwaluwen. Dit komt de natuur (belevering) ten goede en verminderd de kosten. 

Eigenaar

De gemeente Ermelo is geen eigenaar van het gebied. De eigenaar van de gebied is LeisureLands. De medewerking van Leisurelands is dan ook een eerste vereiste voor de realisatie van het Groene Kruispunt. Ook de Coöperatie Gastvrije Randmeren speelt als belangrijke financier van het Groene Kruispunt een grote rol.