HOME  |  Projecten  |  Actueel nieuws Strand Horst  |  Inloopbijeenkomst Strand Horst druk bezocht

Inloopbijeenkomst Strand Horst druk bezocht (21-12-2018)

Dit item is verlopen op 29-12-2019.

Donderdag 20 december was er 's avonds een inloopbijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan Strand Horst. Ruim 80 belangstellenden waren op de inloopbijeenkomst afgekomen.

Het ontwerpbestemmingsplan moet de ontwikkelingen voor verblijfsrecreatie, recreatieve voorzieningen, een hotel en evenementenhal mogelijk maken. Gemeente en initiatiefnemers waren aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Een van de zorgen die naar voren kwam was mogelijke maximale bouwhoogte van een hotel. Om de bezoekers een indruk te geven welk effect de mogelijke komst van een hotel  heeft voor de kustlijn en omgeving van Strand Horst waren er kaarten en foto's opgehangen. De beelden zijn genomen vanuit diverse standpunten vanaf Zeewolde en vanaf de A28. Impressiebeelden Strand Horst

Planning

Het bestemmingsplan ligt tot en met 30 januari ter inzage. Hierna wordt het bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de raad instemt en het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, kunnen ondernemers hun plannen gaan uitvoeren.