HOME  |  Projecten  |  Actueel nieuws Strand Horst  |  Ermelose raad unaniem akkoord met bestemmingsplan Strand Horst

Ermelose raad unaniem akkoord met bestemmingsplan Strand Horst (05-07-2019)

De raad van Ermelo is 4 juli unaniem akkoord gegaan met de vaststelling van het bestemmingsplan Strand Horst.

Goed nieuws voor inwoners van Ermelo, recreanten en toeristen. Strand Horst wordt straks een nog aantrekkelijker recreatiegebied met verschillende functies zoals natuur, strand, dag- en verblijfsrecreatie, horeca en leisure. Ondernemers kunnen nu aan de slag met de verdere ontwikkelingen van hun plannen

Komende week bereiden we de officiële publicatie van de plannen voor. Zoals de planning er nu uitziet verwachten we dat het vastgestelde bestemmingplan over 2 weken gepubliceerd wordt in het Ermelo’s  Weekblad, de Staatscourant en RO-online (ruimtelijke plannen). Vanaf de datum van publicatie zal het vastgestelde bestemmingsplan 6 weken ter inzage liggen. Zodra het bestemmingsplan in werking is getreden kunnen de vergunningaanvragen van de initiatiefnemers op basis van het nieuwe bestemmingsplan verleend worden.