HOME  |  Projecten  |  Actueel nieuws Strand Horst

Actueel nieuws Strand Horst

 • Wat extra tijd voor Strand Horst

  (16-06-2020)

  Onlangs heeft de gemeente Ermelo een paar maanden uitstel aangevraagd bij de Raad van State voor de behandeling van het bestemmingsplan Strand Horst.

 • Ermelose raad unaniem akkoord met bestemmingsplan Strand Horst

  (05-07-2019)

  De raad van Ermelo is 4 juli unaniem akkoord gegaan met de vaststelling van het bestemmingsplan Strand Horst.

 • Reactie gemeente Ermelo op advies Commissie m.e.r. milieueffectrapport Strand Horst

  (19-02-2019)

  Van 20 december tot en met 30 januari lag het ontwerpbestemmingsplan recreatiegebied Strand Horst samen met het plan-MER ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkelingen voor verblijfsrecreatie, watersportfaciliteiten, een gebouw met hotelfunctie en een evenementenhal mogelijk. Ook de gewenste natuurontwikkeling bij het Groene Kruispunt maakt onderdeel uit van de plannen. Vanwege mogelijke effecten op het Natura 2000-gebied heeft de gemeente Ermelo een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Hierin worden de gevolgen voor milieu en natuur in kaart gebracht. De gemeente Ermelo heeft de Commissie m.e.r.  gevraagd het rapport te toetsen en hierover een advies uit te brengen.

 • Onderzoeksrapport Strand Horst 2017-2018

  (05-06-2018)

  Acht studenten van de Aeres Hogeschool in Almere hebben een plan voor Ermelose gedeelte van het Groene Kruispunt op Strand Horst opgesteld. Zij deden dat in opdracht van Natuur en Milieu Platform Ermelo & KNNV. Het is een groot gebied langs de A28 dat grenst aan de gemeente Putten.

 • Inloopbijenkomst bestemmingsplan Strand Horst

  (26-09-2017)

  We nodigen u graag uit voor de inloopavond over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van recreatiegebied Strand Horst op dinsdag 3 oktober tussen 19.00 en 20.30 uur in de foyer van het gemeentehuis, Raadhuisplein 2. 

 • Ondernemers binnenkort aan de slag met concrete plannen

  (31-08-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor Strand Horst. Het bestemmingsplan maakt gewenste toekomstige ontwikkelingen van ondernemers planologisch mogelijk. De ondernemers kunnen binnenkort hun wensen om gaan zetten naar concrete plannen. Met de nieuwe ontwikkelingen wordt het recreatiegebied aantrekkelijker en  kunnen er gedurende het gehele jaar activiteiten aangeboden worden. Ook voor de strandgasten blijft het gebied interessant en ontstaat er een meer gevarieerd aanbod.

 • Ontwikkeling recreatiegebied Strand Horst in nieuwe fase

  (23-03-2017)

  Vandaag tekenden wethouder Jan van Eijsden en directeur Leisurelands Erik Droogh de intentieovereenkomst tussen de gemeente Ermelo en Leisurelands Onroerend Goed B.V. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse intenties, kaders en randvoorwaarden vastgelegd om de ontwikkelingen voor recreatiegebied Strand Horst  mogelijk te maken. 

 • Ontwikkelingen recreatiegebied Strand Horst

  (20-02-2017)

  In het vastgestelde Masterplan Strand Horst staat een ware metamorfose van het recreatiegebied strand Horst beschreven waaronder vernieuwingen op het gebied van natuur, dag- en waterrecreatie, horeca en logies. Er is nu verder gewerkt aan het concept-beeldkwaliteitsplan om impuls aan de kwaliteit van het gebied te geven. Dit beeldkwaliteitsplan kan als inspiratiebron worden gebruikt bij het verder invullen van de gewenste ontwikkelingen en bouwplannen in het gebied Strand Horst.

 • Masterplan Strand Horst aangenomen door gemeenteraad

  (30-05-2016)

  Afgelopen donderdag 26 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met het Masterplan Strand Horst. De drie ingediende amendementen (schriftelijke voorstellen voor het wijzigen van een plan) zijn aangenomen.

 • Geslaagde informatiemarkt over plannen recreatiegebied Strand Horst

  (14-04-2016)

  Op woensdag 30 maart organiseerde de gemeente Ermelo een informatiemarkt  over recreatiegebied Strand Horst. Aan deze markt werkten 11 verschillende organisaties mee die hun initiatieven en plannen aan de bezoekers presenteerden. Ongeveer 130 enthousiaste belangstellenden bezochten de informatiemarkt in het clubhuis van voetbalvereniging F.C. Horst.

Archief