HOME  |  Projecten  |  Actueel nieuws De Dialoog  |  Toekomst Dialoog

Toekomst Dialoog (04-09-2018)

Dit item is verlopen op 04-09-2019.

De gemeente Ermelo heeft onderzoek laten doen naar de toekomstmogelijkheden van De Dialoog. Omdat het gemeentehuis wordt verbouwd, is ook gekeken naar gezamenlijk gebruik van ruimten. Door een architect zijn vijf verschillende bouwkundige opties voor De Dialoog uitgewerkt. Dit varieerde van behoud en opknappen van de bestaande panden tot volledige nieuwbouw. Het college heeft uit de mogelijke opties gekozen voor verticale uitbreiding. 

Extra verdieping

De gekozen uitbreiding betekent dat de panden Pinel, Plaza, Stationsstraat 118 en de zalen 1 tot en met 5 van De Dialoog worden gesloopt. De rest van het gebouw wordt opgeknapt en duurzaam gemaakt. Daar bovenop komt een extra verdieping die in verbinding staat met het vergadercentrum van het gemeentehuis.

Samenwerking en efficiƫnt ruimtegebruik

Door deze verbinding tussen het gemeentehuis en De Dialoog kunnen de vergaderruimten van het gemeentehuis ook ingezet worden voor Dialoog-activiteiten. Het verbetert de samenwerking en maakt een efficiƫnt gebruik van de beschikbare ruimten mogelijk.

Planning

In september vindt een bijeenkomst plaats voor direct aanwonenden van het Raadhuisplein. In oktober wordt het voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Naar verwachting kan de verbouw dan in het derde of vierde kwartaal van 2020 starten.

Meer informatie over de Dialoog