HOME  |  Projecten  |  Overzichtspagina

Overzichtspagina

De gemeente Ermelo is volop in beweging. Hier vindt u (woning)projecten waar de gemeente nauw bij betrokken is.


Sportcentrum Calluna

Investeringen in het zwembad en de sporthal zijn noodzakelijk, ze voldoen niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Coalitie en het college van B&W willen dat Ermelo beschikt over een goed instructie- en sportbad voor verschillende doelgroepen. 

Lees meer over Sportcentrum Calluna


Groenvisie Ermelo 2017

De groenvisie beschrijft hoe er de komende 10 jaar wordt omgegaan met alle vormen van groen. Deze is tot stand gekomen samen met inwoners, organisatie, experts en raadsleden. Zo konden veel belangrijke onderwerpen worden meegenomen. 

Lees meer over de groenvisie


Herontwikkeling De Leemkuul

De plek waar nu wijkcentrum De Leemkuul staat wordt opnieuw ingericht. In 2012 heeft de gemeente besloten wijkcentrum De Leemkuul te sluiten om een nieuwe invulling te geven aan het gebouw en de bijbehorende gronden. Via deze pagina houden wij u op de hoogte.

Lees meer over De Leemkuul


De Oude Telgt

Een voormalige autogarage met tankstation, gelegen aan de Oude Telgterweg wordt herontwikkeld naar achttien woningen. Het plan is een herontwikkeling van zes halfvrijstaande woningen en twaalf rijwoningen, waarvan zes hoekwoningen.  

Lees meer over De Oude Telgt


Sportbedrijf - sport in ontwikkeling

De gemeente Ermelo is bezig met de oprichting van een zelfstandig sportbedrijf. Het beheer en de uitvoeringstaken, zoals onderhoud en verhuur van de accommodaties, doet het sportbedrijf. Het sportbedrijf stimuleert ook sport, bewegen en een gezonde leefstijl.

Lees meer over het sportbedrijf


De Verbinding

Het project De Verbinding is gelegen in het centrum van Ermelo, rondom de kruising Harderwijkerweg, Leuvenumseweg, Putterweg en Stationsstraat. Het project wordt in verschillende deelprojecten (fasen) uitgevoerd. 

Lees meer over De Verbinding


Vervanging openbare verlichting

Om de energiekosten te verlagen heeft het college besloten om de openbare verlichting in Ermelo te verduurzamen. Daarom wordt alle verouderde verlichting vervangen door LED-verlichting. Het gaat om 3.400 van de in totaal 4.900 lantaarnpalen.

Lees meer over de vervanging


Herontwikkeling De Driesprong

De gemeente Ermelo is gestart met de benodigde procedures om het gebied rondom locatie De Driesprong te ontwikkelen voor woningbouw. Op deze locatie wil de gemeente een nieuwe woonwijk of buurt realiseren met circa 70 à 80 woningen.

Lees meer over De Driesprong


Huis voor Bestuur en Cultuur

De gemeente Ermelo werkt samen met de potentiële deelnemers aan de ontwikkeling van een Huis voor Bestuur en Cultuur. Een bruisende, eigentijdse plek voor culturele en welzijnsactiviteiten en het bestuurscentrum voor inwoners van Ermelo.

Lees meer over Huis voor Bestuur en Cultuur


JOGG like Ermelo

JOGG like Ermelo werkt aan het gezonder maken van de leefomgeving van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-19 jaar. Dat doen ze door het organiseren van leuke activiteiten en het geven van voorlichting. Doet u ook mee? 

Lees meer over JOGG like Ermelo


Pretoriusplein

De gemeente onderzoekt samen met de scholen en omwonenden van het Pretoriusplein naar een nieuwe indeling van het plein. Onderdeel daarvan is de sloop en nieuwbouw van de RK Prins Willem Alexanderschool in Ermelo.

Lees meer over het Pretoriusplein


Recreatiegebied Strand Horst

De gemeente wil de kansen van recreatiegebied Strand Horst meer benutten voor recreatie, toerisme en natuur. Er wordt hard gewerkt aan een ontwerpbestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage (MER).

Lees meer over Strand Horst

Jongen op strand


Toekomst Veldwijk

Veel gebouwen en delen van de landgoederen Veldwijk en de Hooge Riet gaan  een andere bestemming krijgen. Daarbij gaat het accent de komende jaren verschuiven van zorg naar andere functies zoals wonen en nieuwe economische bedrijvigheid.

Lees meer over Toekomst Veldwijk


Aanleg Westflank

De Westflank is het wegtracé tussen de rotonde Horsterweg en de Oude Telgterweg. De Arendlaan, Volenbeekweg en de Oude Nijkerkerweg maken hier onderdeel van uit. De Westflank wordt aangelegd conform het principe Duurzaam veilig.

Lees meer over de aanleg Westflank


Duurzaam Ermelo

De gemeente Ermelo ziet het als belangrijke taak tegenover huidige en toekomstige generaties om zorg te dragen voor een duurzame leefomgeving. De ambitie is om energieneutraal te worden in 2030 en klimaatneutraal in 2035.

Lees meer over Duurzaam Ermelo


Kruispunt Hamburgerweg - Dirk Staalweg

De gemeente Ermelo gaat het Kruispunt Hamburgerweg - Dirk Staalweg - Paul Krugerweg, het zogenaamde Groene Kruispunt, herinrichten. Hiermee wordt de verkeersafwikkeling en de oversteekbaarheid voor fietsers verbeterd.

Lees meer over de plannen rond het kruispunt


Oranjepark

Oranjepark is de herontwikkeling van het terrein rondom De Dillenburg. Dit is het gebied tussen Dennenlaan, Sparrenlaan, Constantijnlaan en Wilhelminalaan.

Lees meer over het Oranjepark


Schoon Belonen

Schoon Belonen is een pilotproject voor maatschappelijke organisaties, die de gemeente helpen om het zwerfafval te bestrijden. De deelnemende verenigingen, scholen en kerken ontvangen een vergoeding van maximaal € 1.000,00.

Lees meer over Schoon Belonen


Het Trefpunt

Aan de noordelijke kant van Ermelo, ten westen van de Harderwijkerweg en ten noorden van de Prins Hendriklaan, wordt een stuk authentiek boslandschap getransformeerd tot een prachtige groene woonwijk: Het Trefpunt.

Lees meer over Het Trefpunt


Vitale Vakantieparken

Voor de gemeente Ermelo zijn toerisme en recreatie belangrijk. Ermelo heeft daarin ook heel wat te bieden. Het is prachtig gelegen aan de rand van de Veluwe, niet ver van het Veluwemeer. Bossen, heide, water en agrarisch gebied wisselen elkaar af. 

Lees meer over Vitale Vakantieparken