HOME  |  Voor jou geregeld!

Voor jou geregeld!

De impact van het coronavirus op de samenleving is groot. Naast onze gezondheid, is het ook belangrijk dat we onze banen en inkomens beschermen.


Regeling gemeentelijke belastingen

De coronacrisis heeft – naast alle impact op ons dagelijkse leven – voor een aantal mensen ook financiële gevolgen. Om te voorkomen dat mensen in geldproblemen komen, heeft het Rijk al de nodige maatregelen afgekondigd.

Ook wij hebben gekeken wat we kunnen betekenen voor jou. Daarom hebben voor de gemeentelijke belastingen en heffingen verschillende regelingen getroffen. Deze gelden voor zowel inwoners als voor ondernemers. Meer informatie vind je op de website van Meerinzicht. Deze organisatie voert de belastingheffing uit voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Meer informatie over de regelingen voor belastingen


Hulp voor ondernemers

We proberen, daar waar het kan, ondernemers te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Zo kun je uitstel van gemeentelijke belastingen en heffingen krijgen. En is er ondersteuning (TOZO) voor zelfstandige ondernemers en ZZP'ers. 

Lees meer over de hulp voor ondernemers


Uitstel betalingen terugvordering teveel ontvangen bijstand

Inwoners die een openstaande vordering of een opgelegde boete hebben vanwege teveel ontvangen bijstand worden tot in ieder geval 31 augustus niet aangeschreven om de vordering af te lossen. Als de situatie het toelaat, worden vanaf 31 augustus alsnog brieven verstuurd met het verzoek om de vordering af te lossen.

In voorgaande jaren zijn terugvorderingen uit beeld geraakt. Hierdoor zijn er mogelijk veel vorderingen waar niet op afgelost wordt. Om dit weer op orde te krijgen is het project Terugvorderingen opgezet. In dit project vallen alle vorderingen die zijn ontstaan voor 1 januari 2018 en waar niet op wordt afgelost.