HOME  |  Verontreiniging en asbest aangetroffen bij voormalige vuilstort “De Zanderij”

Verontreiniging en asbest aangetroffen bij voormalige vuilstort “De Zanderij”

De gemeente heeft  recent verkennend onderzoek laten uitvoeren in het gebied van de voormalige vuilstortplaats “De Zanderij”. Dit in verband met de mogelijke ontwikkelingen in het gebied.
De eerste resultaten van het onderzoek geven aan, dat op een gedeelte van het terrein sprake is van bodemverontreiniging met op één plek asbestverdacht materiaal boven de grond. Het college van burgemeester en wethouders is hiervan dinsdag 8 mei op de hoogte gesteld. Op advies van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) wordt het terrein uit voorzorg afgezet. Daarnaast heeft de gemeente opdracht gegeven om nader aanvullend bodemonderzoek te doen. Woensdag 9 mei worden er, ruim rondom het gebied, hekken geplaatst.

We kunnen ons voorstellen dat je hier vragen over hebt. Daarom hebben wij een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden voor je samengesteld. Deze lijst met vragen en antwoorden vullen wij zo nodig steeds aan.

Meer informatie

Staat je vraag er niet bij of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via ons telefoonnummer (0341) 56 73 21. We proberen het zo snel mogelijk te beantwoorden. 
Meer informatie over asbest vind je u op de site van het RIVM. Heb je vragen in relatie tot je gezondheid? Neem dan contact op met GGD Noord- en Oost Gelderland via 088 443 30 00.