Gaan evenementen door? (25-03-2020)

Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 september. 
Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:

  • wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de Staten-Generaal
  • samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen);
  • uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen);
  • samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen).

Bron: www.rijksoverheid.nl/coronavirus