HOME  |  Persberichten  |  Woningbouwplannen op hoek Fokko Kortlanglaan - Horsterweg

Woningbouwplannen op hoek Fokko Kortlanglaan - Horsterweg (09-12-2019)

Dit item is verlopen op 29-02-2020.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week kennis genomen van de woningbouwplannen op de locatie Fokko Kortlanglaan, Horsterweg en Dr Scheurerlaan. Het gaat hierbij om 51 instapappartementen, bestaande uit drie gebouwen in het goedkope segment. De plannen zijn getoetst op haalbaarheid en kunnen door naar ed zogenaamde prioriteringsronde.

Deze prioriteringsronde vindt plaats in juni/juli en de ontwikkelaar kan zich daarvoor tot maart aanmelden. Alle plannen die op haalbaarheid zijn getoetst worden dan langs het afwegingskader woningbouw gelegd en beoordeeld. Hiermee scoort een plan punten. De beste plannen met de meeste punten zal de gemeente medewerking aan verlenen.  

Het plan bestaat uit 36 goedkope koopappartementen (<€ 200.000,00 V.O.N.) en 15 huurappartementen in de prijsklasse tussen € 607,00 - € 720,00 per maand.

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er mogelijkheden liggen voor dit plan. Stedenbouwkundige inpassing is een onderwerp dat in het afwegingskader verder wordt beoordeeld. Het plan wordt als haalbaar gezien op basis van criteria “goede ruimtelijke ordening”. Initiatiefnemer kan tot 1 maart 2020 het definitieve plan indienen om mee te doen in de prioriteringsronde. Eind juni maakt het college bekend welke woningbouwplannen een prioritaire status hebben gekregen.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Moniek Winters, via telefoonnummer 085 110 82 46.