HOME  |  Persberichten  |  Voorstel voor financiële compensatie chronisch zieken en mensen met een beperking

Voorstel voor financiële compensatie chronisch zieken en mensen met een beperking (30-11-2017)

Dit item is verlopen op 31-01-2018.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders gaat de raad voorstellen de ‘Regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en mensen met een beperking Ermelo 2017’ vast te stellen. Deze regeling moet mensen met een lager inkomen en structureel gebruik van eigen risico door een chronische ziekte of beperking compenseren in hun hoge zorgkosten.

Mensen die gedurende drie aaneengesloten jaren hun eigen risico volledig hebben opgemaakt en daarnaast een inkomen beneden 130% van de bijstandsnorm hebben, krijgen per kalenderjaar € 250,00 van de gemeente uitgekeerd.

In 2014 beëindigde de overheid van rijkswege twee bestaande regelingen die de meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten compenseerden. Het Rijk wilde naar een vorm van compensatie die beter toegesneden is op de persoonlijke situatie van inwoners via gemeentelijk maatwerk en een fiscale regeling voor zorgkosten. Voor het maatwerk is een deel van het budget van beide regelingen toegekend via het gemeentefonds.

Mensen die voor deze regeling in aanmerking komen kunnen nog tot 1 juli 2018 een aanvraag doen voor het afgelopen jaar.