HOME  |  Persberichten  |  Voornemen tot bouw van 10 woningen bij herontwikkeling locatie Fokko Kortlanglaan 150-152

Voornemen tot bouw van 10 woningen bij herontwikkeling locatie Fokko Kortlanglaan 150-152 (28-01-2019)

Dit item is verlopen op 28-02-2019.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een nieuw/aangepast plan voor herontwikkeling van de locatie Fokko Kortlanglaan 150-152 opiniërend aan de commissie Infrastructuur en Ruimte voor te leggen. Met de voorgenomen herontwikkeling wordt het verrommelde voormalig agrarische erf gesaneerd en omgevormd tot een kwalitatief hoogwaardig woongebied, waarin 10 woningen worden gebouwd, waarvan 4 woningen in de sociale huursector

Op 8 maart 2018 is het bestemmingsplan ‘De Driehoek 2016’ vastgesteld. Tijdens de behandeling in de gemeenteraad is voor de locatie Fokko Kortlanglaan 150-152 een amendement aangenomen. Het initiatief voor het bouwen van 9 woningen (waarvan 8 op deze locatie) is hiermee aangepast, waarbij het aantal woningen is teruggebracht tot maximaal 3 woningen in het bebouwingsgebied van de Fokko Kortlanglaan (waarvan 2 vrijstaande woningen op deze locatie).

Initiatiefnemer is tegen het besluit van de raad in beroep bij gegaan, omdat het plan door de wijziging volgens hen niet meer uitvoerbaar was. Daarnaast zijn er gesprekken opgestart tussen gemeente en initiatiefnemer om onderling alsnog tot een in het gebied passende en economisch uitvoerbare herontwikkeling van de locatie te komen. Deze gesprekken hebben geleid tot een aangepast plan, waarbij wordt gebouwd binnen ongeveer dezelfde contour (het bestaande voormalig agrarische erf) en opzet als de oorspronkelijk geplande 8 woningen, maar nu in de vorm van 10 woningen bestaande uit twee vrijstaande in het lint van de Fokko Kortlanglaan, vier twee-onder-één-kapwoningen en een viertal ‘schuurwoningen’ (onder één kap) in de sociale huursector.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 085 110 82 46.