HOME  |  Persberichten  |  Voor iedereen een thuis

Voor iedereen een thuis (06-04-2020)

Dit item is verlopen op 18-05-2020.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 maart kennis genomen van het regio- en beleidsplan Beschermd wonen en maatschappelijke opvang op de Noord-Veluwe “Samen thuis op de Noord-Veluwe”.

Samenwerking op de Noord-Veluwe

Samen met zorgaanbieders, cliënten, woningcorporaties, gemeenten, inwoners, vrijwilligers en buurtbewoners is het regio- en beleidsplan opgesteld. De adviesraden van de Noordveluwse gemeenten hebben advies gegeven over het plan. In het regio- en beleidsplan wordt de aanpak beschreven voor het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang in de toekomst. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang zijn een vangnet voor mensen die vanwege psychische problemen of een complexe persoonlijke situatie niet (volledig) zelfstandig kunnen wonen.

Ambities

In het plan zijn zeven ambities verwoord zoals meer aandacht voor preventie en vroegsignalering, op weg naar passende woonplekken, kwaliteit en continuïteit van de ondersteuning en inzet van ervaringsdeskundigen. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen in beschermd wonen en maatschappelijke opvang terechtkomen, is het belangrijk dat er laagdrempelige inloopcentra in de wijken zijn voor ontmoeting, activiteiten en steun bij dagelijkse vragen.

Noord-Veluwe nachtdienst als goed voorbeeld

Een voorbeeld van een goede verandering is de regionale nachtdienst, die bestaat uit een multidisciplinair team van zorg en veiligheid. Er is ’s nachts telefonische bereikbaarheid, maar er kan ook een bezoek gebracht worden. Als zorgvragers bellen met de Noord-Veluwe nachtdienst, krijgen zij de aandacht. Deze aandacht zorgt ervoor dat er ’s nachts minder problemen zijn.

Ervaringsdeskundigen ondersteunen

In de regio wordt steeds meer gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen: mensen die zelf te maken hebben gehad met een (psychische) onbalans, daarop kunnen reflecteren én een opleiding hebben gevolgd om anderen te kunnen helpen. Zij vormen een belangrijke rol bij het herstelproces van cliënten.

Uitvoeringsplannen

Nadat het regio- en beleidsplan is vastgesteld door de gemeenteraden, zullen er uitvoeringsplannen gemaakt worden om de ambities te realiseren.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Kiewiet, projectcommunicatieadviseur via telefoonnummer (085) 110 82 65.