HOME  |  Persberichten  |  Verzoek  vrijgeven kredieten en budgetten voor wegenbeheerplan en aanpassing Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg

Verzoek  vrijgeven kredieten en budgetten voor wegenbeheerplan en aanpassing Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg (25-02-2019)

Dit item is verlopen op 31-03-2019.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om de kredieten en budgetten voor het wegenbeheerplan 2018-2022 en het krediet van € 300.000,00 voor “Fietsstraat auto te gast Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg” vrij te geven.

In mei vorig jaar is het wegenbeheerplan vastgesteld. Door het vrijgeven van de financiële dekking hiervoor, wordt het beheren van wegen en fietspaden volgens de visie mogelijk. Dit houdt in dat het kwaliteitsniveau de komende vijf jaar omhoog gaat, fietspaden verbeterd en verbreed worden, bermen worden verstevigd en dat de verharding van enkele wegen en paden wordt vervangen.

Voor de Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg heeft het college voorstellen gedaan, waarmee de fietser een veiligere fietsroute krijgt vanaf de N302 bij de Ullerberg tot Staverden, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor het Natura 2000 gebied. Recentelijk is er voorbereidend - en vanuit onderhoud noodzakelijk - onderhoud gepleegd, zodat dit jaar de gehele weg in één keer voorzien kan worden van een nieuwe toplaag met brede fietsstroken van 2 meter. De fietsers krijgen met deze maatregel een prominente "brede" fietsstrook op de weg en de maatregel heeft een positief effect op de rijsnelheid van overige weggebruikers. Met het vrijgeven van het krediet van € 300.000,00 wordt dit ook gedekt.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 085 110 82 46.