HOME  |  Persberichten  |  Verordening sociale woningbouw tegen (groter) tekort sociale huurwoningen

Verordening sociale woningbouw tegen (groter) tekort sociale huurwoningen (31-08-2017)

Dit item is verlopen op 30-09-2017.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om naar aanleiding van het project De Driesprong een Verordening sociale woningbouw aan de gemeenteraad voor te leggen. Uit een analyse is gebleken dat we als Ermelo weliswaar goed op schema liggen met het aantal nieuw te bouwen woningen in Ermelo, echter het aantal sociale huurwoningen is hierbij lager dan wenselijk. Ook in toekomstige plannen valt het aandeel sociale huur lager uit dan beoogd. Met een verordening is het mogelijk om in een bestemmingsplan te bepalen dat er voor deze doelgroep een gegarandeerd aantal woningen wordt gebouwd.

Op korte termijn is deze verordening noodzakelijk voor het project De Driesprong. Dit instrument moet de gemeente helpen om de woningbouw te realiseren volgens het indicatieve woningbouwprogramma, zoals dat door de gemeenteraad in 2016 is vastgesteld. Met de gemeenteraad zal verder besproken worden of deze verordening nog verbreed moet worden.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie via telefoonnummer (0341) 56 73 48.