HOME  |  Persberichten  |  Verontreiniging en asbest aangetroffen bij voormalige vuilstort “De Zanderij”

Verontreiniging en asbest aangetroffen bij voormalige vuilstort “De Zanderij” (09-05-2018)

Dit item is verlopen op 30-06-2018.

De gemeente heeft  recent verkennend onderzoek laten uitvoeren in het gebied van de voormalige vuilstortplaats “De Zanderij”. Dit in verband met de mogelijke ontwikkelingen in het gebied.
De eerste resultaten van het onderzoek geven aan, dat op een gedeelte van het terrein sprake is van bodemverontreiniging met onder andere asbest.  Het college van burgemeester en wethouders is hiervan gisteren, dinsdag 8 mei, op de hoogte gesteld en heeft de nodige maatregelen getroffen.

Op advies van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) wordt het terrein uit voorzorg afgezet. Daarnaast heeft de gemeente opdracht gegeven om nader aanvullend bodemonderzoek te doen. Vandaag worden er, ruim rondom het gebied, hekken geplaatst.

Direct omwonenden zijn vandaag per brief op de hoogte gebracht.  Inwoners die vragen hebben of meer informatie willen kunnen terecht op onze website www.ermelo.nl/zanderij. Hier is een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden samengesteld. Deze lijst met vragen en antwoorden vullen wij zo nodig steeds aan.

De gemeente is uiteraard ook telefonisch bereikbaar. Echter in verband met het hemelvaart-weekend zijn we van donderdag tot en met zondag gesloten.  Vanaf maandag 14 mei kunnen inwoners contact opnemen via ons telefoonnummer (0341) 56 73 21.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Ermelo, Mylène van Setten, team communicatie Ermelo, via telefoonnummer (085) 110 82 43.