HOME  |  Persberichten  |  Verlenging gezamenlijke regiomarketing door Visit Veluwe

Verlenging gezamenlijke regiomarketing door Visit Veluwe (31-08-2017)

Dit item is verlopen op 30-09-2017.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel om de gemeenschappelijke regiomarketing Veluwe - door met Visit Veluwe - te continueren en hier extra financiële middelen voor beschikbaar te stellen.  Dit betekent dat er een samenwerkingsverband wordt aangegaan voor 4 jaar (2018-2021), waarbij de marketingactiviteiten die gericht zijn op het promoten van de Veluwe worden geïntensiveerd.

Sinds 2015 werken 14 Veluwse gemeentes samen met Visit Veluwe als partner in de uitvoering van de toeristische gebiedsmarketing. Het doel is meer toeristen naar de Veluwe te trekken die langer blijven en meer besteden. Oftewel: de Veluwe op nummer 1 recreatiebestemming! Bij de start werd afgesproken dat de gemeenten € 0,70 per inwoner bijdragen en dat Visit Veluwe streeft naar 50% co-financiering door het bedrijfsleven. In het najaar van 2016 hebben de gemeentes zich positief uitgesproken voor continuering van de samenwerking en heeft een projectgroep zich gebogen over de nadere uitwerking van de samenwerkingsplannen. Hierin staan de activiteiten die nodig zijn en de bijhorende financiële afspraken.

Om een aantal projecten te realiseren die beschouwd kunnen worden als ‘basis’ voor de regiomarketing, is voorgesteld om de bijdrage per gemeente te verhogen met € 0,30 per inwoner.

Tot slot wordt afgesproken om een collectieve samenwerkingsovereenkomst op te stellen, die ruimte laat aan andere overheden om ook in te stappen. Zo wordt voorkomen dat Visit Veluwe 14 verschillende opdrachtgevers heeft. Na 2021 zal de overeenkomst jaarlijks worden verlengd.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (0341) 56 73 48.