HOME  |  Persberichten  |  Verkeersbesluiten Prins Hendriklaan en Jacob Catslaan definitief

Verkeersbesluiten Prins Hendriklaan en Jacob Catslaan definitief (16-02-2017)

Dit item is verlopen op 30-04-2017.

ERMELO - Op 14 februari jl. heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de eerder voorgenomen verkeersbesluiten rondom de Prins Hendriklaan en de Jacob Catslaan definitief te maken.

Het gaat hierbij om het openstellen van de Prins Hendriklaan en omliggende straten en om het opwaarderen van de Jacob Catslaan, waarbij de maximum snelheid van 30 naar 50 km/uur gaat. De Prins Hendriklaan blijft 30 km/uur en wordt gesloten voor grotere voertuigen.  De ingebrachte zienswijzen zijn door het college zorgvuldig beoordeeld, maar  vormen geen aanleiding om van de besluitvorming af te zien.

Wel is besloten om de Jacob Catslaan te verbreden aan de kant van het bos. Het college is van mening dat hiermee voor een belangrijk deel tegemoet kan worden gekomen aan de geuite bezwaren van de bewoners. De openstelling van de Prins Hendriklaan zal op zeer korte termijn gaan plaatsvinden.

Alle bewoners van de betreffende straten hebben worden per brief op de hoogte gesteld. Zij ontvangen bij deze brief ook de zienswijzenota.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjef Oerlemans via telefoonnummer 06 53 39 29 67.