HOME  |  Persberichten  |  Verkeersbesluit openstelling Prins Hendriklaan

Verkeersbesluit openstelling Prins Hendriklaan (23-09-2019)

Dit item is verlopen op 30-11-2019.

ERMELO – Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders een nieuw concept verkeersbesluit genomen over de Prins Hendriklaan. Zij had deze opdracht van de Raad van State gekregen na een tussenvonnis op 29 mei. De rechter was toen van mening dat het college nog onvoldoende aandacht had besteed aan de verkeersveiligheid van de verschillende soorten weggebruikers bij openstelling van de Prins Hendriklaan. Met dit nieuwe besluit gaat het college er vanuit dat zij aan de eis van de rechtbank heeft voldaan.

Bij de Raad van State is uitstel aangevraagd om een goed proces te kunnen doorlopen met de bewoners. Sinds de uitspraak hebben twee bewonersavonden plaatsgevonden en is met een kleine groep bewoners nagedacht om ook omliggende lanen verkeersveiliger te maken.

Maatregelen weginrichting

De volgende maatregelen worden genomen om de weg na openstelling veilig te houden voor weggebruikers:

Het voldoet hiermee aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig, het ontwerp is door twee ingenieursbureaus beoordeeld.
Bij de entrees kiezen we voor een vergelijkbare situatie als bij de entree van de Nassaulaan vanaf de Harderwijkerweg. Hierdoor wordt de weggebruiker er extra op geattendeerd dat deze zich in een 30 km/uur gebied bevindt en zijn gedrag hierop moet aanpassen.
Op de kruisingen met de Maximalaan en Regentesselaan komen plateaus als snelheidsremmend middel.
Op de kruisingen met de Alexanderlaan en Beatrixlaan worden op het wegdek attentie-verhogende witte strepen getrokken zodat men er op geattendeerd wordt dat er een kruising komt.
De fietsers komend over het fietspad vanaf Het Trefpunt zullen haaientanden tegenkomen. Aangezien het om een niet-verhard pad gaat heeft de fietser ook nu al geen voorrang. Door het aanbrengen van de haaientanden wordt hier een extra veiligheid ingebouwd.

Verkeersstromen gaan we monitoren en evalueren

Door de openstelling zal er ook meer verkeer door de omringende straten komen. De modellen geven aan dat dat beperkt is, maar bewoners hebben hun angst uitgesproken over de aantallen en snelheden. Met de werkgroep zijn daarom locaties aangewezen ten noorden en ten zuiden van de Prins Hendriklaan waar door middel van tijdelijke chicanes de snelheid onder controle moet blijven. Aanvullend worden op de kruising Oranjelaan - Koning Emmalaan attentie-verhogende witte strepen getrokken. Om de stromen goed in beeld te krijgen na openstelling zal actief gemonitord worden zodat - indien nodig - de juiste maatregelen genomen kunnen worden en verder gebouwd kan worden aan een definitieve inrichting. Ook dat traject zal samen met bewoners worden doorlopen.


Indicatieve locaties chicanes en kruisingsvlak


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Moniek Winters, via telefoonnummer (085) 110 82 46.