HOME  |  Persberichten  |  Verjonging en vervanging van groen en bomen aan Steynlaan

Verjonging en vervanging van groen en bomen aan Steynlaan (08-06-2020)

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week besloten te starten met de kap van twee bomen aan de Steynlaan, uiteraard met inachtneming van het broedseizoen. Deze bomen, die inmiddels een hoge leeftijd hebben bereikt, zijn inmiddels zo groot geworden dat ze voor sommige bewoners veel overlast veroorzaken. Hierover heeft de buurt de afgelopen twee jaar meerdere keren gesproken met de gemeente. Tijdens de laatste bewonersbijeenkomst is voor dit specifieke geval tot een oplossing gekomen die past binnen de groenvisie en het groenbeheerplan. Hierbij wordt het oude groen verjongd en vervangen.

Voor alle bomen komen nieuwe bomen terug

De twee bomen maken deel uit van in totaal vijf zeer grote bomen. Het kappen van twee hiervan is de eerste stap, daarna komt het voorbereiden en realiseren van een groene herinrichting van het “groene plein” en het overige groen. Als laatste stap worden de andere drie bomen gekapt. Voor alle gekapte bomen komen nieuwe bomen terug.

Verbetering van de leefomgeving

Bij de herinrichting van dit deel van het groen zoeken we als gemeente samen met de buurt naar duurzamere oplossingen en naar de combinatie met andere wensen in de openbare ruimte. Denk hierbij aan natuurlijke verharding, opvang regenwater en speel-, beweeg- en ontmoetingsruimtes (zogenaamd ‘klimaatadaptief’). Dit plan van aanpak heeft uiteindelijk tot doel om de leefomgeving van de bewoners te verbeteren en de groene leefomgeving in het bijzonder.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters, via telefoonnummer (085) 110 82 46.