HOME  |  Persberichten  |  Vergunnings- en subsidieaanvraag eerste stap in forse verbeterslag Ermelose fietspaden

Vergunnings- en subsidieaanvraag eerste stap in forse verbeterslag Ermelose fietspaden (04-05-2020)

Dit item is verlopen op 15-06-2020.

ERMELO – De gemeente Ermelo gaat een groot deel van haar fietspaden flink verbeteren. Dit gaat zij doen door de paden te vernieuwen met de aanleg van beton en te verbreden naar 2 meter. Het fietscomfort en de veiligheid worden hierdoor sterk verbeterd. Zo’n 18 kilometer van deze fietspaden ligt in beschermd Natura 2000 gebied. Voor de vernieuwing van deze recreatieve paden moeten we  een vergunning aanvragen bij de provincie in het kader van de “wet natuurbescherming natura 2000-gebieden”. Het college stemt in met de voorgestelde maatregelen zodat de vergunning kan worden aangevraagd. Ook gaat zij proberen subsidie van de Provincie te krijgen.

De maatregelen compenseren de verharding van oppervlaktes en de uitstoot van stikstof

Het vernieuwen van de fietspaden  kan niet zonder rekening te houden met de flora en fauna. Daarom deden we onderzoek naar  de gevolgen voor het gebied. Uit het onderzoek blijkt dat maatregelen voor het compenseren van verharding van de paden en de uitstoot van stikstof nodig zijn. De maatregelen bestaan uit het afsluiten van de Sprielderweg (onverharde wegdeel vanaf Drie naar Putten), Oude Arnhemse Karweg (vanaf het indianenbos tot de Jacobslaan) en enkele paden op de Ermelosche Hei. Voor de  afsluiting op de Sprielderweg en Oude Arnhemsekarweg  moeten later verkeersbesluiten worden genomen. De heidepaden worden voorzien van heidemaaisel of plagsel.

Uiteindelijk zal het college nog komen tot een definitieve afweging om tot uitvoering over te gaan.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters, via telefoonnummer (085) 110 82 46.