HOME  |  Persberichten  |  Vaststelling projectplan voor nieuwbouw Calluna

Vaststelling projectplan voor nieuwbouw Calluna (30-11-2017)

Dit item is verlopen op 31-01-2018.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft het projectplan voor de nieuwbouw van het nieuwe sportcomplex vastgesteld. In het projectplan zijn de concrete vervolgstappen opgenomen die zullen leiden tot start van de nieuwbouw in het eerste kwartaal van 2019 en opening van het nieuwe sportcentrum in het 3e kwartaal van 2020.

Op 5 juli 2017 heeft de gemeenteraad besloten voor nieuwbouw van een zwembad en sporthal in Ermelo op de Zanderij als vervanging van sportcomplex Calluna. Door vaststelling van het projectplan is het startsein gegeven voor onderzoeken op de Zanderij, wordt de aanbestedingsprocedure voorbereid en heeft er een eerste vervolggesprek met Sparta plaatsgevonden over de invulling van het turngedeelte in de nieuwe sporthal. Ook zal er bij de verdere invulling van de nieuwbouw bijzondere aandacht zijn voor de duurzaamheidsmaatregelen.

De medewerkers, verenigingen, gebruikers en de inwoners worden binnenkort geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking van de plannen. Naast dat u de internetpagina van de gemeente kunt raadplegen (zie Projecten) zal er in december of januari een informatieavond worden georganiseerd voor de gebruikers van het zwembad en de binnensportaccommodaties.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (0341) 56 73 48.