HOME  |  Persberichten  |  Vaststelling bestemmingsplan Strand Horst

Vaststelling bestemmingsplan Strand Horst (14-06-2019)

Dit item is verlopen op 30-12-2019.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Strand Horst goedgekeurd. Het bestemmingsplan maakt gewenste toekomstige ontwikkelingen van ondernemers en de aanleg van het Groene Kruispunt planologisch mogelijk. Het bestemmingsplan wordt in de raadscommissie Infrastructuur en Ruimte op 25 juni besproken.

Voordat het bestemmingsplan ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad,  worden eerst de anterieure overeenkomsten tussen de gemeente Ermelo en de initiatiefnemers getekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de ontwikkeling van het recreatiegebied.

Als de raad instemt met het bestemmingsplan kunnen ondernemers binnenkort hun wensen om gaan zetten naar concrete plannen. Met de nieuwe ontwikkelingen wordt het recreatiegebied aantrekkelijker en  kunnen er gedurende het gehele jaar activiteiten aangeboden worden. Ook voor de strandgasten en natuurliefhebbers blijft Strand Horst een mooie en fijne plek om te recreëren en zeker nu er een meer gevarieerd aanbod komt. Er blijft in het gebied een goede balans aanwezig tussen verschillende functies natuur, strand, dag- en verblijfsrecreatie, horeca en leisure.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende 6 weken (van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019) ter inzage gelegen. Op 20 december 2018 is een drukbezochte inloopavond gehouden waar voor iedereen die geïnteresseerd was informatie over het bestemmingsplan is gegeven. Tijdens de periode van ter inzage legging zijn 138 zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend. De zienswijzen uiten met name zorgen over natuur, de hoogte van het hotel en verkeer en geluid.

Naar aanleiding van de zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. is het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen worden in de ’Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Strand Horst’ uitvoerig beschreven. De indieners van de zienswijzen zijn geïnformeerd over de beantwoording van hun zienswijze en worden uitgenodigd voor de behandeling van het bestemmingsplan in de raadscommissie Infrastructuur en Ruimte op 25 juni 2019 en in de raadsvergadering van 4 of 11 juli 2019.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie via telefoonnummer (085) 110 82 46.

Zie ook