HOME  |  Persberichten  |  Van Energieplein Ermelo naar Duurzaamheidsloket Ermelo

Van Energieplein Ermelo naar Duurzaamheidsloket Ermelo (30-03-2017)

Dit item is verlopen op 15-05-2017.

Vrijdag 31 maart sluit het Energieplein Ermelo aan de Stationsstraat 118 haar deuren om plaats te maken voor een nieuw duurzaamheidsloket in het gemeentehuis. Inwoners die vragen, advies of informatie over energie en duurzaamheid hebben kunnen voortaan terecht bij het loket in de hal van het gemeentehuis. Het duurzaamheidsloket is iedere woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur open. Bij voldoende belangstelling wordt het ook mogelijk om ’s avonds op afspraak langs te komen.

Opheffen Energieplein

Het Energieplein Ermelo Informatiepunt bestond sinds 2014 en was in het leven geroepen door de gemeente Ermelo, in samenwerking met het lokale bedrijfsleven, om de verduurzaming van de bestaande woningen in Ermelo te versnellen. De gemeente Ermelo heeft de afgelopen periode overleg gehad met alle betrokken partijen. Gezamenlijk is de conclusie getrokken dat het Energieplein in zijn huidige vorm niet meer aansluit bij de behoefte van de inwoners en ondernemers. Het nieuwe duurzaamheidsloket krijgt een andere invulling en een zichtbare plek welke beter aansluit bij de behoefte van inwoners.

“Groene tafel”en duurzaamheidsplatform

Naast een nieuw duurzaamheidsloket gaat de gemeente Ermelo samen met het Natuur- en MilieuPlatform Ermelo en Veluwe Duurzaam themabijeenkomsten organiseren aan de “Groene tafel”. Deze “Groene tafel wordt een ontmoetingsplek voor mensen die meer willen weten over duurzaamheid en informatie met elkaar willen delen. De themabijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld gaan over energie-nul woningen, woonwijken zonder gas, composteren, subsidies en leningen, innovaties, energiecoöperatie enz.
Naast het duurzaamheidsloket en de “Groene tafel” is ook het initiatief ontstaan voor het oprichten van een duurzaamheidsplatform. Dit platform stimuleert en verbindt partijen die bezig zijn op het vlak van duurzaamheid. Gemeente, bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen en inwoners kunnen binnen dit platform ideeën en initiatieven verzamelen en de krachten bundelen om gezamenlijk aan de slag te gaan.

De gemeente Ermelo vindt een duurzame leefomgeving belangrijk. Voor de inwoners en ondernemers van vandaag én voor de inwoners en ondernemers van morgen. Daarom werkt de gemeente stap voor stap aan een duurzamer Ermelo en klimaatneutraliteit in 2035. Deze ambitie wil de gemeente samen met Ermelose inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties waarmaken. Op veel gebieden binnen onze samenleving gaan we hiermee aan de slag. Meer informatie kunt u vinden op www.ermeloduurzamer.nl.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team communicatie via (0341) 56 71 79.