HOME  |  Persberichten  |  Uitwerking van varianten fietsvoorziening Speuld in samenspraak met bewoners

Uitwerking van varianten fietsvoorziening Speuld in samenspraak met bewoners (25-02-2019)

Dit item is verlopen op 31-03-2019.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de ontwikkelingen rondom het ontwerp fietsvoorziening langs de Garderenseweg te Speuld. In 2013 is besloten om tweezijdig een eenrichtingenfietspad langs de Garderenseweg aan te leggen. Al snel bleek het plan op verschillende aspecten moeilijk uitvoerbaar. In de afgelopen periode zijn in samenspraak met de bewoners van Speuld twee alternatieve varianten voor een fietsvoorziening uitgewerkt.

De route Garderenseweg richting N302 is als belangrijke, primaire fietsroute gecategoriseerd. De route binnen de bebouwde kom wordt nu vooral door schoolgaande kinderen gebruikt. Andere doelgroepen zijn plaatselijk fietsverkeer uit de omgeving en recreatieve fietsers. Door de vormgeving van de weg en het ontbreken van een veilige fietsvoorziening is deze route als ontbrekende schakel gekenmerkt.

In 2017/2018 is een plan naar de haalbaarheid van deze tweezijdige eenrichtingsfietspaden uitgewerkt. Hierbij kwam naar voren dat onder meer het kappen van de karakteristieke bomenrij, de grondaankoop en de dichte bebouwing pal langs de weg cruciale knelpunten vormen voor de uitvoering van het oorspronkelijke plan.

Tijdens de genoemde bewonersavonden  en de werkgroepbijeenkomst zijn twee alternatieve varianten uitgewerkt:  ‘30km-zone met fietsstroken binnen de bebouwde kom’ en ‘60km-zone met fietsstroken buiten de bebouwde kom’. Momenteel wordt er van beide varianten een schetsontwerp gemaakt.
 


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie via telefoonnummer 085 110 82 64.