HOME  |  Persberichten  |  Uitvoeringsplannen voor armoedebestrijding vastgesteld

Uitvoeringsplannen voor armoedebestrijding vastgesteld (26-10-2017)

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

ERMELO - Deze week heeft het College van Burgemeester en Wethouders de uitvoeringsplannen armoedebestrijding vastgesteld. In oktober vorig jaar heeft de gemeenteraad het beleidsplan armoedebestrijding al vastgesteld, waarvan nu de uitwerking is gemaakt. In de uitvoeringsplannen zijn bestaande regelingen verruimd en nieuwe toegevoegd. Mensen met een laag inkomen komen eerder in aanmerking voor een extra bijdrage.

Gezinnen met kinderen, die een inkomen hebben tot 130% van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van het kindpakket. Het kindpakket bestaat uit bijdragen voor schoolkosten en voor deelname aan sport en culturele activiteiten. Om armoede en schulden tegen te gaan krijgt preventie en vroegsignalering van armoede veel aandacht. In dit uitvoeringsplan krijgen organisaties de ruimte projecten op te zetten die armoede moeten voorkomen.

Bij alle uitvoeringsplannen speelt informatie een essentiële rol. Alle informatie over armoedebestrijding wordt op één centraal punt bijgehouden en is voor de burger goed toegankelijk. Bij de uitrol van de uitvoeringsplannen komt een informatiecampagne. De totale kosten voor de bestrijding van armoede zijn voor 2018 begroot op € 1.150.000,00.

Het college heeft de volgende uitvoeringsplannen vastgesteld:

  1. het uitvoeringsplan verbetering informatievoorziening armoedebestrijding;
  2. het uitvoeringsplan verbetering kwaliteit van wonen en beperking van de kosten;
  3. het uitvoeringsplan Maatschappelijke bijdrageregeling;
  4. het uitvoeringsplan blijvend inzetten op preventie en vroegsignalering bij armoedebestrijding;
  5. het uitvoeringsplan maatwerkoplossing voor bijzondere situaties;
  6. het uitvoeringsplan activering van uitkeringsgerechtigden;
  7. het uitvoeringsplan Beschermingsbewind bij armoedebestrijding.

De uitvoeringsplannen worden ter opiniërende bespreking voorgelegd aan de raadscommissie Samenleving & Maatschappij.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (0341) 56 73 48.