HOME  |  Persberichten  |  Uitkomst bezwaarprocedure Kerklaan en Postlaantje

Uitkomst bezwaarprocedure Kerklaan en Postlaantje (24-06-2019)

Dit item is verlopen op 05-08-2019.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week de ingediende bezwaren tegen de omgevingsvergunningen Kerklaan/Postlaantje behandeld. Er is hierover advies uitgebracht door de commissie voor bezwaarschriften die gedeeltelijk zijn overgenomen. De omgevingsvergunningen kunnen in stand blijven: dit was de hoofdvraag. Geconstateerde motiveringsgebreken bij de vergunningen worden hersteld. Het aantal parkeerplaatsen was een belangrijk onderdeel van de bezwaren. Er zullen extra parkeerplaatsen komen, in aanvulling op de parkeerplaatsen die al in het plan waren opgenomen.

De bezwarencommissie vindt de onderbouwing van het aantal benodigde parkeerplaatsen onvoldoende onderbouwd, maar meent ook dat dat hersteld kan worden. Daarom heeft het college de besluiten aangevuld met een extra motivering.

De 'besluiten op bezwaar' worden toegestuurd aan de omwonenden die de bezwaren hebben ingediend. Na de verzending van deze besluiten bestaat de mogelijkheid voor de bezwaarden om binnen de beroepstermijn van zes weken nog in beroep te gaan bij de rechtbank. Het college hoopt dat de omwonenden geen gebruik maken van die mogelijkheid, omdat de gebied van benodigde parkeerplaatsen duidelijk is aangegeven en deze ook aangelegd zullen worden, en dat er nu snel met de start van de woningen begonnen kan worden.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (085) 110 82 46.