HOME  |  Persberichten  |  Tunnelbak voor treinverkeer Ermelo?

Tunnelbak voor treinverkeer Ermelo? (13-09-2018)

Dit item is verlopen op 31-10-2018.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met de concept bereikbaarheidsagenda van de regio Noord Veluwe, waarin is opgenomen waar voor de langere termijn verbeterpunten zijn om de regio goed bereikbaar te houden. Zij merkt daarbij aanvullend twee verbeterpunten op. Ten eerste wil zij de mogelijkheid onderzoeken van het aanleggen van een zgn. ‘tunnelbak’ voor het treinverkeer in Ermelo.  Daarnaast wil zij graag kijken welke partners er gevonden kunnen worden om – naast gemeente en provincie – ook bijvoorbeeld bedrijven en instellingen verantwoordelijk te maken voor een goede bereikbaarheid in Ermelo.

De gemeente Ermelo zou graag zien dat de regionale notitie meer aandacht heeft voor verdiepte sporen. Dit maakt andere oplossingen mogelijk bij de verhoging van de druk op het spoor Amersfoort-Zwolle. Met name voor de wijk West is dit van belang. Wethouder Vogelsang: “Wanneer er meer treinen over dit traject gaan rijden, moet voorkomen worden dat deze wijk ‘opgesloten’ wordt. Doordat dan de bomen vaker dicht zullen zijn, zou de verkeersontsluiting hier in het geding kunnen komen.” Het college van burgemeester en wethouders wil dan ook inzetten op een diepgaand onderzoek naar de mogelijke aanleg van bijvoorbeeld een tunnelbak.

Verkeer en vervoer is een belangrijk onderwerp voor hoe wij ons in Ermelo, maar ook in de regio eromheen, verplaatsen. Door samenwerking in de regio kunnen we op gemeentelijk niveau makkelijker onze doelen bewerkstelligen.  De vier regionale doelen zijn: een sterk toeristisch product, een vitaal buitengebied, een optimale economische infrastructuur en een klimaatneutrale regio.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Moniek Winters, via telefoonnummer (085) 110 82 46.