HOME  |  Persberichten  |  Toestemming voor vernieuwingsplannen van camping Het Vossenhol

Toestemming voor vernieuwingsplannen van camping Het Vossenhol (06-12-2018)

Dit item is verlopen op 31-01-2019.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten – onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad -  medewerking te verlenen aan de plannen van camping het Vossenhol, waardoor de camping vitaler en aantrekkelijker wordt. De camping wil o.a. een deel van haar oude stacaravans vervangen door moderne vakantieverblijven op ruimere kavels en voorzieningen toevoegen of vernieuwen. Daarnaast wil zij graag het bos tegenover de camping een passende invulling geven. De plannen passen in de toekomstvisie voor vitale vakantieparken die de gemeente in 2016 heeft vastgesteld.

Nieuwe horeca, een wasruimte en een beheerderswoning met wellicht enkele recreatieappartementen staan in het plan van de camping genoemd als (ver)nieuw(d)e voorzieningen. Brandgevaarlijke coniferenhagen zullen plaatsmaken voor nieuwe hagen en er worden bomen bij geplant. De camping is voorts voornemens om het bos tegenover de ingang van de camping een invulling te geven die past in het aanwezige bos: maximaal 15 boomhutten, wigwams, yurts of kleine boshuisjes. Daarnaast zullen de materiaalopslag en containers die daar staan worden verplaatst naar de achterzijde.

Tot slot worden er circa 30 parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze zijn niet alleen voor de bezoekers van de camping en horeca bedoeld, maar ook voor wandelaars in het bos. Het college heeft besloten tot medewerking aan de plannen, op voorwaarde dat ze niet ten koste gaan van beschermde natuurwaarden. In de volgende fase zal de camping de plannen verder uitwerken en zal de natuurtoets volledig worden gemaakt. De camping zal ook de omgeving betrekken in de verdere planvorming.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters, via telefoonnummer (085) 110 82 46.