HOME  |  Persberichten  |  Toekomstscenario De Dialoog

Toekomstscenario De Dialoog (30-08-2018)

Dit item is verlopen op 30-09-2019.

Compact en duurzaam voor samenwerking en efficiënt ruimtegebruik

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft een keuze gemaakt voor een toekomstscenario voor De Dialoog in samenhang met de verbouwing van het gemeentehuis. In dit scenario worden de panden Pinel, Plaza, Stationsstraat 118 en zalen 1 tot en met 5 van De Dialoog gesloopt. De rest van het huidige gebouw blijft behouden en wordt opgeknapt en verduurzaamd. Bovenop deze bestaande bouw wordt een verdieping gerealiseerd die in directe verbinding staat met het vergadercentrum van het gemeentehuis op de verdieping.

De gemeente Ermelo werkt samen met potentiële deelnemers aan de ontwikkeling van De Dialoog. De Dialoog moet een bruisende, eigentijdse plek worden voor culturele en welzijnsactiviteiten voor alle inwoners van Ermelo.

Voor de huisvesting van dit centrum, waarbij verschillende partijen samen neerstrijken in één gebouw, is de afgelopen tijd door een architect onderzoek gedaan naar verschillende bouwkundige scenario’s. Hierbij zijn vijf verschillende scenario’s onderzocht, variërend van behoud en opknappen van de huidige panden tot volledige nieuwbouw. Het college van B&W heeft ingestemd met scenario 4, verticale uitbreiding.

Door de directe verbinding tussen het gemeentehuis en De Dialoog kunnen de vergaderruimten van het gemeentehuis ook ingezet worden voor Dialoog-activiteiten. Het opknappen en de gedeeltelijke nieuwbouw realiseert een duurzaam en compact gebouw: samenwerking en efficiënt ruimtegebruik worden optimaal bevorderd.

Op de plaats van Pinel enz. komt nieuwe bebouwing. Welke? Wordt nog over gedacht. Het is wel de bedoeling er een mooie pleinwand van te maken.

Na de zomer vindt een bijeenkomst plaats voor direct aanwonenden van het Raadhuisplein over de gevolgen van deze geplande ontwikkelingen voor het Raadhuisplein. In oktober wordt dit voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Naar verwachting kan de verbouw dan in kwartaal 3-4 2020 van start gaan.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Moniek Winters, via telefoonnummer (085) 110 82 46.