HOME  |  Persberichten  |  Tijdelijke verlaging eigen bijdrage Wmo

Tijdelijke verlaging eigen bijdrage Wmo (18-01-2018)

Dit item is verlopen op 28-02-2018.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot een verlaging van de eigen bijdrage Wmo. Zo wil men o.a. het nominale deel verlagen naar € 10,00 per vier weken i.p.v. de door de staatssecretaris voorgestelde € 17,60 en geen eigen bijdrage meer voor dagbesteding te berekenen.

Landelijk is het uitgangspunt dat inwoners die van zorg gebruik maken, hiervoor een eigen bijdrage betalen. Dit geldt ook voor de Wmo. Het rijk bepaalt in het uitvoeringsbesluit Wmo de maximale hoogte van de eigen bijdrage. De afgelopen jaren is in toenemende mate gebleken dat er mensen in de problemen kwamen door de eigen bijdrage heffingen, de cumulatie van zorgkosten e.d. Door de eigen bijdrage naar beneden bij te stellen,  wil de gemeente Ermelo de toegang tot maatwerkvoorzieningen Wmo voor chronisch zieken en gehandicapten verbeteren. 

Indien de raad akkoord gaat met het voorstel zal e.e.a. ingaan per 1 april 2018.  Aangezien in het regeringsakkoord staat dat de eigen bijdragen Wmo sterk gaan veranderen per 1 januari 2019 is er sprake van een tijdelijke verlaging.

Het college vraagt na haar besluit de ​Adviesraad Sociaal Domein nog om advies.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (0341) 56 73 48.