HOME  |  Persberichten  |  Tactisch plan Sport als antwoord op ‘hoe-vraag’ sportvisie

Tactisch plan Sport als antwoord op ‘hoe-vraag’ sportvisie (14-12-2017)

Dit item is verlopen op 11-01-2018.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week positief besloten over het tactisch plan Sport “Heel Ermelo Beweegt 2017-2021”. Dit plan bevat een uitwerking van de sportvisie van Ermelo en geeft antwoord op ‘hoe’ we invulling willen gaan geven aan die sportvisie. Het tactisch plan laat zien dat sport als een middel kan worden ingezet binnen onder andere het gezondheidsbeleid en het sociaal domein en beschrijft de activiteiten die de komende jaren nodig zijn om de gewenste effecten per beleidsterrein te realiseren.

Op dit moment wordt er al uitvoering gegeven aan de thema’s “gezond opgroeien” (0-18 jaar); “gezond ouder worden” (55+) en “iedereen doet mee” (voor mensen met een beperking). Naast het continueren van deze bestaande activiteiten, komt er ook ruimte voor meer beweegactiviteiten voor andere doelgroepen. Te denken valt aan langdurig werklozen, jeugdigen of de ongeorganiseerde sporter.  Een en ander gaat bijdragen aan een actieve en gezonde leefstijl voor alle Ermeloërs.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (0341) 56 73 48.