HOME  |  Persberichten  |  Subsidieregeling Erfbeplanting geactualiseerd

Subsidieregeling Erfbeplanting geactualiseerd (18-05-2020)

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 mei de Subsidieregeling Erfbeplanting Ermelo 2020 vastgesteld.

Subsidieregeling Erfbeplanting geactualiseerd en eenvoudiger

Particuliere eigenaren in het buitengebied kunnen voor beplanting op hun erf subsidie aanvragen. Op die manier wordt er een bijdrage geleverd aan de verbetering van het landschap, de natuur en de cultuurhistorie. Hiervoor bestond al een subsidieregeling. Die regeling is nu geactualiseerd en het aanvraagproces is eenvoudiger geworden.

Past binnen de Groenvisie

Met het eenvoudiger maken van de subsidie aanvraag maken we het particulieren en bedrijven gemakkelijker om meer inheemse beplanting toe te passen op het erf in het buitengebied. Dit past goed bij de al eerder vastgestelde Groenvisie. Daarin hebben we onder andere uitgesproken om particulieren en bedrijven te stimuleren bij het onderhouden van landschappelijke elementen en het versterken van het landschap. We doen dit bijvoorbeeld door het aanleggen van nieuwe landschappelijke elementen maar ook door het onderhouden van al bestaande elementen.

Aanvragen subsidie

De werkwijze is een stuk eenvoudiger gemaakt. Je kunt de subsidie aanvragen bij de gemeente. Je dient de aanvraag in samen met de offerte van een deskundige boomverzorger. Daarna wordt de subsidie direct vastgesteld en verleend. Zo nodig kan advies gevraagd worden en wordt achteraf gecontroleerd of de subsidie goed is besteed. De verwachting is dat de afhandeling van de subsidie aanvraag op deze manier sneller zal gaan.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Kiewiet, projectcommunicatieadviseur via telefoonnummer (085) 110 82 65.